đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Thông tin mới về mức hỗ trợ dành cho lao động mất việc hàng triệu người nên biết

Đăng ngày 15/09/2023

Công nhân lao động có thể tiếp tục nhận hỗ trợ của công đoàn do bị giảm việc, mất việc trong thời gian qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ nhằm tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng.

 

Người lao động thuộc 3 nhóm sau đây được trợ cấp 1 lần, mức cao nhất lên đến 3 triệu đồng:

 

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

 

Lao động mất việc, giảm giờ làm có thể nhận được mức hỗ trợ cao nhất lên đến 3 triệu đồng - Ảnh 2.
Người lao động mất việc, giảm giờ làm sẽ được nhận mức trợ cấp lần 1 cao nhất lên đến 3 triệu đồng.

 

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Theo đó để nhận được hỗ trợ, đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc, bị hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương được hỗ trợ nếu như đảm bảo đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm giờ làm, ngừng việc, bị hoãn hợp đồng, nghỉ không lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.


Đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng được hưởng trợ cấp nếu bị chấm dứt hợp đồng mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng từ 1/4/2023).

 

Đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hỗ trợ theo đối tượng đó, nhưng chỉ hưởng 1 lần/người/chính sách. Nếu được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

 

Nếu không thể xác minh được chính sách mà mình đã được hưởng thì đoàn viên, người lao động phải cam kết về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ.

 

Trường hợp bị ảnh hưởng việc làm từ 1/10/2022 đến hết 31/3/2023, đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn sau ngày 31/3/2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét giải quyết hỗ trợ.

 

Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/2024.


Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật